You are currently viewing Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023

Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% ceny netto kasy, lecz nie więcej niż 700 PLN. Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na zakup kasy fiskalnej on-line.

Przedsiębiorcy, którzy zakupili kasę fiskalną online i rozpoczęli użytkowanie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup.

Ulgę otrzymają firmy, które

  • zostały objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line;
  • nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używały kasy fiskalnej, ale zdecydowały się na prowadzenie takiej ewidencji na kasie on-line.

Dodaj komentarz